Welkom bij Stichting Camellia!

De vrouw. Door haar unieke en verrijkende blik, vervult zij een cruciale taak binnen verschillende domeinen in een maatschappij die van individuen verwacht vooruitstrevend, innovatief, tegelijkertijd sociaal en zorgzaam te zijn. Stichting Camellia is ontstaan vanuit de gedachte een podium te verschaffen aan vrouwelijk perspectief, opdat zij hun visie op actuele thema’s, kennis en inzichten kunnen delen met anderen.

Onze missie

Onder het motto verbinden, inspireren en ontplooien wil Stichting Camellia een ruimte bieden voor autonome en kritische individuen die  vanuit hun professie of interesse van betekenis zijn voor de gemeenschap en die deze kennis graag willen delen met iedereen die hier oor voor heeft.

Middels verscheidene projecten, waarbij actuele sociaal-maatschappelijke kwesties aangesneden en voornamelijk vanuit vrouwelijk oogpunt behandeld worden, wil Stichting Camellia gelegenheden creëren die kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk maken.

Naast het uitbreiden en uitdiepen van hun netwerk, kan men zich op deze manier desgewenst laten inspireren door de inzichten en de expertise van deze vrouwen en zo tot meer zelfontplooiing komen.

“Eén kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder haar eigen levensduur te verkorten.”

Visie

Stichting Camellia is van mening dat zowel het individu als de samenleving zich ontwikkelt door in contact te komen met anderen en kennis en inzichten uit te wisselen. Zij wil hierin een schakelfunctie vervullen door mensen vanuit diverse sociale, culturele en maatschappelijke achtergronden bij elkaar te brengen en hier mogelijkheden voor te creëren

Projecten

In de vorm van lezingen, panels, conferenties, cursussen, workshops, excursies en brunches wil Stichting Camellia een scala aan projecten aanbieden in de domeinen kunst en cultuur, media, politiek, zorg en onderwijs:

  • die de algemene kennis doet optimaliseren;
  • die succesvolle individuen de gelegenheid geeft hun kennis en kunde te delen (giving back/rolmodel);
  • die bijdragen aan het ontwikkelen en bevorderen van de carrièremogelijkheden van deelnemers, via verschillende professionals en samenwerkingsrelaties;
  • die actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen middels participatie