Op weg naar werk

Het project ‘Op weg naar werk’ is een traject voor vrouwen die moeite hebben met de toetreding naar de arbeidsmarkt. Centraal staat het begrip ‘bewustwording’; deze bewustwording beslaat de eigen motivatie, eigen talenten, geïnternaliseerde processen, keuzevrijheid, de kracht van de vrouw, maar ook de persoonlijke, sociale en culturele barrières.

Door middel van trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten, kandidaat-gericht matchen, excursies en werkbezoeken proberen we deze bewustwording te creëren, te behouden en deze om te zetten tot acties. Wij streven ernaar dat vrouwen met dit project steviger in de Nederlandse samenleving kunnen staan en de kans krijgen om een positie te verwerven binnen de maatschappij.

Het project ‘Op weg naar werk’ richt zich op vrouwen binnen Amsterdam en omgeving.

De doelgroep van dit project zijn de in Nederland opgeleide vrouwen, die om verscheidene redenen niet (meer) werkzaam zijn. Vaak zijn deze vrouwen gestopt met werken, omdat zij kinderen kregen en het min of meer van hen verwacht werd om te stoppen met werken en thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen. Veelal is niet duidelijk of het echt een eigen keus is of slechts het kiezen voor de weg van de minste weerstand.

Bewustmaking van deze doelgroep loont, omdat juist deze groep vrouwen door meer te participeren en hun potentieel in te zetten voor de arbeidsmarkt, zowel voor hun kinderen als voor de samenleving een meerwaarde te bieden hebben. Op dit terrein speelt het slechten van sociaal-culturele barrières en het doorbreken van stereotypen in de samenleving ook zeker een rol.