Excursies

Excursies zijn een manier om de horizon van de deelnemers te verbreden, om onderlinge netwerken te versterken en om er achter te komen wat er in de wereld te koop is. Door deelnemers met elkaar in contact te brengen, wordt er gepoogd om bewustwording te creëren en deze beslaat de eigen motivatie, eigen talenten, geïnternaliseerde processen, keuzevrijheid, de kracht van de vrouw, maar ook de persoonlijke, sociale en culturele barrières. De excursies zijn een verrijking voor een ieder op alle gebieden.