Op weg naar participatie

Het project ‘Op weg naar participatie’ is bedoeld voor de vrouwen uit onze achterban, waarvan wij weten dat zij een duw in de rug nodig hebben om tot inzicht te komen van wat zij waard zijn en hoe waardevol zij voor andere kunnen zijn. Met dit project investeren we niet alleen in deze vrouwen, maar ook in de samenleving. Een sterke vrouw is een versterking voor de samenleving!

Stichting Camellia ziet het als haar taak om barrières te beslechten en ook om vrouwen met een grote toegevoegde waarde zodanig te emanciperen dat zij ten volle benut kunnen worden door en voor de Nederlandse samenleving.

Dit project is opgebouwd in drie fases, waarin de al bestaande projecten in een logische volgorde worden aangeboden. Hierbij hopen we een geleidelijk ontwikkelingsmodel voor de deelnemers te ontwikkelen met een duurzaam effect. De bijeenkomsten zijn onderverdeeld in verschillende onderdelen zoals ‘In de stoel sessies’en ‘Rond de tafel gesprekken’ met inspirerende vrouwen. Tevens worden er workshops aangeboden gericht op het aanleren van vaardigheden omtrent het participeren. De sessies worden afgesloten met werkbezoeken aan vrouwenorganisaties binnen en buiten Nederland, zodat onze deelnemers hun horizon kunnen verbreden.