‘Verbinden, inspireren & ontplooien’

Onder het motto verbinden, inspireren en ontplooien biedt Camellia ruimte voor autonome en kritische vrouwen die vanuit hun professie of interesse van betekenis zijn voor de gemeenschap.

Over ons

Stichting Camellia

De vrouw. Door haar unieke en verrijkende blik, vervult zij een cruciale taak binnen verschillende domeinen in een maatschappij die van individuen verwacht vooruitstrevend, innovatief, tegelijkertijd sociaal en zorgzaam te zijn. Stichting Camellia is ontstaan vanuit de gedachte een podium te verschaffen aan vrouwelijk perspectief, opdat zij hun visie op actuele thema’s, kennis en inzichten kunnen delen met anderen.

Contact

Onze programma’s

Op weg naar participatie Op weg naar werk Op weg naar leiderschap Excusries

Mede mogelijk gemaakt door